Projekti

POSLOVNI CENTAR 2000

Lokacija: Zagreb, Radnička cesta 37a

Vrsta prostora: Poslovni centar

Vrsta projekta:

Vrste radova: Građevinsko obrtnički radovi, uređenje okoliša

Opis: Na objektu su izvedeni AB radovi dijela okoliša, zidarski radovi, estrich, žbuka, oborinska kanalizacija, priprema za asfalt, rubnjaci, opločnici, asfaltiranje, izrada prometne signalizacije, postava keramike, izrada toplinskih izolacija od kamene vune, eps ploča i kombi ploča - heraklit.


POSLOVNI CENTAR LUDBREG - INTERŠPAR

Lokacija: Ludbreg

Vrsta prostora: Trgovački centar

Vrsta projekta:

Vrste radova: Građevinsko obrtnički radovi

Opis: Na objektu je izvedeno sljedeće: ugradnja armature i betona te izvedba oplate momolitnog dijela objekta, izrada betonskih šahti u okolišu, dobava i postava keramike.


TRG 1. SVIBNJA, UMAG

Lokacija: Umag

Vrsta prostora: Trg

Vrsta projekta: Izgradnja trga

Vrste radova: Građevinsko obrtnički radovi, usluga vođenja gradilišta

Opis: Postojeća ulica i zelenilo su pretvoreni u prostor trga opločenog kamenom. Radovi koje smo izvodili: razbijanje asfalta, razbijanje betona, utovar i odvoz, iskop za novu infrastrukturu, izrada instalacije oborinske odvodnje, izrada nove instalacije vode, nasipacanje i planiranje posteljice, izrada zdenaca za elektotehničku infrastrukturu, izrada oborinskih i vodovodnih šahti, postava linijskih kanalica i rešetki, izrada betonskih zidova, izrada fontane sa strojarnicom, postava keramike fontane i strojarnice, betonranje ploče na cijeloj poziciji trga, postava rubnjaka, asfaltiranje.


OBITELJSKA KUĆA, KRK, MALINSKA

Lokacija: otok Krk, Malinska, naselje Porat

Vrsta prostora: Obiteljska kuća s bazenom

Vrsta projekta:

Vrste radova: Građevinsko obrtnički radovi

Opis: Iskolčenje, izrada nanosne skele, iskop sa odvozom, nasip ispod objekta, armiranje, izrada oplate, betoniranje temeljne ploče, izrada vertikalnih i horizontalnih serklaža, izrada betonskog stubišta, zidanje opekom, izrada međukatne ploče, izrada zidova okoliša, izrada vanjskog bazena, hidroizolacije, toplinske izolacije i fasada, razvod vode i odvodnje, izrada vanjske kanalizacijske mreže, izrada drvenog krovišta, dobava i postava crijepa, žbukanje zidova i stropova, izrada glazure.

OBITELJSKA KUĆA, ZAGREB, MAKSIMIR

Lokacija: Zagreb, Maksimir

Vrsta prostora: Obiteljska kuća

Vrsta projekta:

Vrste radova: Građevinsko obrtnički radovi

Opis: Iskolčenje, izrada nanosne skele, iskop sa odvozom, nasip ispod objekta, dobava i postava armaturnog željeza, izrada oplate, betoniranje temeljne ploče, betoniranje potpornih zidova, betoniranje podložnih betona, izrada vertikalnih i horizontalnih serklaža, izrada armiranobetonskih zidova, izrada betonskog stubišta, zidanje siporex blokom, izrada betonske međukatne ploče, izrada zidova okoliša, izrada vanjskog bazena, hidroizolacije, toplinske izolacije i fasada, izrada vanjske kanalizacijske mreže, izrada drvenog krovišta.


OBITELJSKA KUĆA, ZAGREB, GRAČANI

Lokacija: Zagreb, Gračani

Vrsta prostora: Obiteljska kuća

Vrsta projekta:

Vrste radova: Građevinsko obrtnički radovi

Opis: Iskolčenje, izrada nanosne skele, iskop sa odvozom, nasip ispod objekta, dobava i postava armaturnog željeza, izrada oplate, betoniranje trakastih temelja, betoniranje potpornih zidova, betoniranje podložnih betona, izrada vertikalnih i horizontalnih serklaža, izrada armiranobetonskih zidova, zidanje siporex blokom, izrada betonske međukatne ploče, izrada zidova okoliša, izrada vanjskog bazena, hidroizolacije, toplinske izolacije i fasada, izrada vanjske kanalizacijske mreže.


ENERGETSKA OBNOVA TRGOVAČKE ŠKOLE U ZAGREBU

Lokacija: Zagreb, Trg J.F. Kennedya 4

Vrsta prostora: Srednja škola

Vrsta projekta: Energetska obnova

Vrste radova:

Opis: postava termoizolacije, kamena vuna na krovove objekta, postava drvene podkonstrukcije, izrada hidroizolacije krovova, otkop oko objekta, saniranje hidroizolacije, izrada toplinske izolacije temelja, obrada oko prozora, demontaža stolarije.DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA – GORNJI KNEGINEC

Lokacija: Gornji Kneginec

Vrsta prostora: dječji vrtić, novogradnja

Vrsta projekta: novogradnja

Vrste radova: betonski radovi,tesarski radovi, armirački radovi i zidarski radovi

Opis: Izvođenje armirano-betonske konstrukcije, zidanih nosivih i pregradnih zidova, izvođenje armirano-betnskog podesta kaskadne ograde, potpornih zidova, stepenica i revizijskih otvora.

dječji vrtić, novogradnja dječji vrtić, novogradnja dječji vrtić, novogradnja dječji vrtić, novogradnja dječji vrtić, novogradnja dječji vrtić, novogradnja dječji vrtić, novogradnja

IZLOŽBENI PROSTOR -SPIN VALIS d.d.

Lokacija: Zagreb

Vrsta prostora: poslovni prostor

Vrsta projekta: adaptacija poslovnog prostora

Vrste radova: rušenje, demontaža, gips-kartonski radovi, elektro radovi, soboslikarski radovi

Opis: Preuređenje izložbenog prostora. Izvedeno je rušenje pregradnih zidova, izveden je novi strop od metalne konstrukcije i gips-kartonskih ploča, novi pregradni zidovi i obloge postojećih zidova. Provedene su nove elektro instalacije. Završna obrada svh zidova i stropva.

poslovni prostor poslovni prostor poslovni prostor poslovni prostor poslovni prostor poslovni prostor poslovni prostor

STAN- PETROVA

Lokacija: Zagreb

Vrsta prostora: stan

Vrsta projekta: adaptacija stambenog prostora

Vrste radova: rušenje, demontaža, gips-kartonski radovi, elektro radovi, strojarski radovi, soboslikarski radovi, podopolagački radovi, fasaderski radovi

Opis: Potpuna adaptacija stambenog prostora. Izvedeno je rušenje pregradnih zidova, demontaža sanitarija i podova. Postavljene su nove vodovodne instalacije i elektro instalacije, zamijenjena je vanjska stolarija, izvedeni su gips-kartonski radovi (pregradni zidovi, spušteni strop, obloga zidova) , soboslikarski radovi i podopolagački radovi. Izvršena je dobava i montaža sanitarija u kupaoni i klima uređaja. Toplinska izolacija zida prema unutrašnjem dvorištu kamenom vunom debljine 16cm.

adaptacija stambenog prostora adaptacija stambenog prostora adaptacija stambenog prostora adaptacija stambenog prostora adaptacija stambenog prostora adaptacija stambenog prostora adaptacija stambenog prostora

HOTEL KIMEN – CAFFE BAR

Lokacija: Cres

Vrsta prostora: caffe bar

Vrsta projekta: adaptacija poslovnog prostora

Vrste radova: gips-kartonski radovi i soboslikarski radovi

Opis: Izvedena je stropna konstrukcija spuštenog stropa u više razina prema projektu. Na strop su monitrane CLEANEO gips-kartonske ploče s nejednolikom preforacijom. Montaža gips-kartonskog pregradnog zida, završna obrada zidova i soboslikarski radovi.

Hotel Kimen - caffe bar Hotel Kimen - caffe bar Hotel Kimen - caffe bar Hotel Kimen - caffe bar Hotel Kimen - caffe bar Hotel Kimen - caffe bar Hotel Kimen - caffe bar Hotel Kimen - caffe bar Hotel Kimen - caffe bar Hotel Kimen - caffe bar Hotel Kimen - caffe bar Hotel Kimen - caffe bar

STAN- CETINGRADSKA

Lokacija: Zagreb

Vrsta prostora: stan

Vrsta projekta: adaptacija stambenog prostora

Vrste radova: rušenje, demontaža, gips-kartonski radovi, elektro radovi, strojarski radovi, soboslikarski radovi, podopolagački radovi, fasaderski radovi

Opis: Potpuna adaptacija stambenog prostora. Izvedeno je rušenje pregradnih zidova, demontaža sanitarija i podova. Postavljene su nove vodovodne instalacije i elektro instalacije, zamijenjena je vanjska stolarija, izvedeni su gips-kartonski radovi (pregradni zidovi obloga zidova) , soboslikarski radovi i podopolagački radovi. Izvršena je dobava i montaža sanitarija u kupaoni i peći za grijanje.

adaptacija stambenog prostora adaptacija stambenog prostora adaptacija stambenog prostora adaptacija stambenog prostora adaptacija stambenog prostora adaptacija stambenog prostora adaptacija stambenog prostora adaptacija stambenog prostora

IZLOŽBENI PROSTOR - INGLOT

Lokacija: Zagreb – Avenue Mall

Vrsta prostora: poslovni prostor

Vrsta projekta: adaptacija poslovnog prostora

Vrste radova: rušenje, demontaža, gips-kartonski radovi, elektro radovi, soboslikarski radovi, podopolagački radovi, fina montaža

Opis: Preuređenje izložbenog prostora. Izvedeno je rušenje pregradnih zidova, izveden je novi strop od metalne konstrukcije i gips-kartonskih ploča, novi pregradni zidovi i obloge postojećih zidova. Provedene su nove elektro instalacije. Završna obrada svh zidova i stropova. Montaža vrata, obloga na pregradni zid i svjetleće reklame na ulazu.

poslovni prostor poslovni prostor poslovni prostor poslovni prostor poslovni prostor poslovni prostor poslovni prostor

POSLOVNI PROSTOR - TIM KABEL

Lokacija: Sesvete

Vrsta prostora: poslovni prostor

Vrsta projekta: adaptacija poslovnog prostora

Vrste radova: : rušenje, demontaža, gips-kartonski radovi, soboslikarski radovi

Opis: Preuređenje uredskog prostora. Izvedeno je rušenje pregradnih zidova, izveden je novi strop od metalne konstrukcije i gips-kartonskih ploča, novi pregradni zidovi i obloge postojećih zidova. Završna obrada svh zidova i stropova. Montaža vrata i prozora.

poslovni prostor poslovni prostor poslovni prostor poslovni prostor poslovni prostor poslovni prostor

ARENA CENTAR - HERALDI STORE

Lokacija: Arena Centar, Zagreb

Vrsta prostora: poslovni prostor

Vrsta projekta: adaptacija poslovnog prostora

Vrste radova: rušenje, demontaže, gk radovi, keramika, soboslikarski, električarski

Opis: Postojeći poslovni prostor djelomično se adaptirao za potrebe novog korisnika. Rušen je dio postojećih pregradnih zidova, izrađeni su novi gips kartonski zidovi i dio stropa, izmještana je elektroinstalacija, sanirana je keramika na podovima i izvršeni su soboslikarski radovi da bi se prostor vizualno uredio u stilu brenda.


ARENA CENTAR - OKOLIŠ

Lokacija: Arena Centar, Zagreb

Vrsta prostora: okoliš

Vrsta projekta: sanacije i novi elementi okoliša

Vrste radova: označavanja trase, iskopi, rezanja betona, štemanje, ugradnja betona, rubnjaka i kanalica, ispuna nasipnim materijalom

Opis: Na objektu se radi stalnih usavršavanja i olakšavanja kretanja korisnicima izvode povremene prilagodbe i sanacije postojećih staza i pristupnih površina te se u tu svrhu izvode naznačeni radovi.


ARENA CENTAR - PODOVI

Lokacija: Arena Centar, Zagreb

Vrsta prostora: unutrašnje uređenje

Vrsta projekta: sanacije i novi elementi unutarnjeg uređenja

Vrste radova: struganja, zidarske orade, brušenje, impregniranje, farbanje zidova, iscrtavanje horizontalne signalizacije i izrada epoksidnih podova

Opis:Uslijed vlage i mehaničkih oštećenja dio boje sa zidova u garažnom prostoru otpada. Isto tako horizontalnu signalizaciju treba obnoviti. To je izvedeno na način i materijalom pogodnim za tu namjenu. Nadalje investitor želi podići estetski dojam ulaznih ploha za pješake te podove obrađuje u epoksidne smjese ograničenog trajanja u raznim tonovima U prostoru koji se pripravlja za novog korisnika izvršeno brušenje armirano betonske podne ploče u debljini 1-4cm, cca 800m2 površine.

unutrašnje uređenje unutrašnje uređenje

ARENA CENTAR - UREDI

Lokacija: Arena Centar, Zagreb

Vrsta prostora: unutrašnje uređenje

Vrsta projekta: sanacije i novi elementi unutarnjeg uređenja

Vrste radova: rušenje, izrada gk zidova i stropova, elektro instalacije, tk instalacije, voda, odvodnja, grijanje, hlađenje, podovi

Opis:Uredski prostor koji se sastoji od niza odvojenih ureda preuređuje se u zajednički open space prostor. U tu svrhu izvršeno je rušenje postojećeg rasporeda, izrada novih zidova i stropa, te potpuna prilagodba svih instalacija sa ugradnjom podne obloge, unutarnje stolarije, svih soboslikarskih radova.


STAMBENA ZGRADA - JARUN

Lokacija: Macanovićeva, Jarun, Zagreb

Vrsta prostora: novogradnja

Vrsta projekta: vođenje gradilišta

Vrste radova: organizacija i vođenje cjelokupnih radova

Opis: Investitor želi sagraditi poslovno stambenu zgradu katnosti prizemlje + 2 kata, ukupno 40 stanova. Rukovođenje izvođenjem svih radova od početnog čišćenja gradilišta do primopredaje završenog objekta.


MONTER STROJATSKE MONTAŽE - JANKOMIR

Lokacija: Jankomir, Zagreb

Vrsta prostora: novogradnja

Vrsta projekta: vođenje gradilišta

Vrste radova: organizacija i vođenje cjelokupnih radova

Opis: Investitor želi sagraditi poslovno halu za proizvodnju i preradu. Rukovođenje izvođenjem armirano betonskih radova.

OBITELJSKA KUĆA - BRESTJE

Lokacija: Sesvete

Vrsta prostora: novogradnja

Vrsta projekta: novogradnja

Vrste radova: pripremni radovi, čišćenje, uklanjanje raslinja, iskop, AB i armirački radovi, oplata, zidarski radovi

Opis: Investitor želi sagraditi obiteljsku kuću podrum + prizemlje + kat. Izvodi se čišćenje i priprema gradilišta. Široki iskop, posteljica, podložni beton, hidroizolacija, temeljna ploča, armirano betonski zidovi podruma, armirano betonska stropna konstrukcija podruma prizemlja i kata i zidarski radovi zidanja prizemlja, kata i pregradni zidovi svih etaža.

novogradnja novogradnja novogradnja novogradnja novogradnja

STAMBENA ZGRADA - DONJE SVETICE

Lokacija: Donje Svetice, Zagreb

Vrsta prostora: novogradnja

Vrsta projekta: vođenje gradilišta

Vrste radova: organizacija i vođenje cjelokupnih radova

Opis: Investitor želi sagraditi poslovno stambenu zgradu katnosti podrum -2, podrum -1, podrum, prizemlje + 8 katova. ukupno 230 stanova, 6000 m2 poslovnog prostora i 6000 m2 podzemnih garaža. Rukovođenje izvođenjem svih radova od početnog čišćenja gradilišta do primopredaje završenog objekta.


GOSTIONA - CVIJETNI TRG

Lokacija: Cvijetni Trg, Zagreb

Vrsta prostora: poslovni prostor

Vrsta projekta: adaptacija

Vrste radova: rušenje, demontaže, gk radovi, keramika, soboslikarski, električarski, strojarski

Opis:Zahtjevan objekt male površine koji treba opremiti svime što mora imati lokal. Rušenje svega iz lokala, te obloge zidova i stropova, posebna izvedba poda Gotovim betonskim smjesama, obloge kamenom oblogom, strojarske i elektroinstalacije, minijaturni sanitarni čvorovi izvedeni od specijalnih vodonepropusnih materijala.

adaptacija adaptacija adaptacija adaptacija adaptacija

STAMBENA ZGRADA - GRAČANSKO BORJE

Lokacija: Gračansko Borje, Zagreb

Vrsta prostora: novogradnja

Vrsta projekta: vođenje gradilišta

Vrste radova: organizacija i vođenje cijelokupnih radova

Opis:Investitor želi sagraditi stambenu zgradu katnosti podrum + 2 kata ukupno 5 stanova. Prije svega izvodi se zaštita građevinske jame, iskop i izvedba armirano betonskog potpornog zida visine 9m u podnožju objekta a nakon toga i sa stražnje strane objekta. Nakon toga izvođenje svih AB i ziodarskih radova na objektu. Rukovođenje izvođenjem svih radova od početnog čišćenja gradilišta do primopredaje završenog objekta.


OBITELJSKA KUĆA - NOVOSELEC

Lokacija: Novoselec, Zagreb

Vrsta prostora: obiteljska kuća

Vrsta projekta: rekonstrukcija

Vrste radova: rušenje, demontaže, iskopi, AB radovi, zidarski radovi, žbuka, glazura, keramika, podne obloge, soboslikarski radovi, krovište, fasada, vanjska i unutarnja stolarija, uređenje okoliša i cielokupne instalcija

Opis: Djelomično rušenje postojećeg objekkta i iskapanje sa izradom temelja i nosive kobnstrukcije. Cjelokupno unutarnje uređenje sa uređenjem okoliša.


POSLOVNA HALA QUADRO - JANKOMIR

Lokacija: Jankomir, Zagreb

Vrsta prostora: novogradnja

Vrsta projekta: vođenje gradilišta

Vrste radova: Organizacija i vođenje cijelokupnih radova

Opis: Investitor želi sagraditi poslovno halu za skladište i distribuciju robe. Rukovođenje izvođenjem zemljanih, zidarskih i armirano betonskih radova.